jQuery lightbox clone - prettyPhoto - by Stephane Caron


(Xây dựng) Hải sư trắng đen
Công ty Cổ Phần Nhật Nam và CN Tổng Công ty DV KT Dầu Khí tại Hà Nội (PTSC HN) cùng liên danh, liên kết tham gia gia công hạng mục Boatlanding 

- Dự án Hải Sư Trắng Đen của Nhà thầu chính Công ty PTSC M&C. 

- Thời gian giao hàng : Dự kiến cuối tháng 05/2012
Hình ảnh:
DỰ ÁN KHÁC:
HỆ THỐNG CHỨNG CHỈ
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
© Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần NHẬT NAM.