jQuery lightbox clone - prettyPhoto - by Stephane Caron


Hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn ISO.
HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (ISO 14001:2004)

- Công ty Nhật Nam thiết lập và bảo đảm hệ thống quản lý bảo vệ môi trường và áp dụng theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO (14001:2004)

- Đảm bảo các dự án, phân xưởng sản xuất, nhà máy khi hoạt động không gây tổn hại và tác động đến môi trường;

- Sử dụng nguồn năng lượng cũng như các vật liệu tiêu hao thông qua việc tái sử dụng các nguồn nguyên vật liệu, xây dựng và duy trì chương trình quản lý rác thải thích hợp;

- Cam kết đẩy mạnh việc truyền đạt thông tin và kiến thức về việc bảo vệ môi trường tới tất cả nhân viên công ty cũng như khách hàng.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (ISO 9001: 2008)


Với định hướng hướng đến một sự phát triển bền vững để trở thành một Công ty có uy tín trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thi công công trình, kinh doanh vật liệu xây dựng và bất động sản ở phía Nam, Ban Giám đốc Công ty luôn cam kết: áp dụng, duy trì và nâng cao tính hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng thông qua việc:

- Đảm bảo cung cấp các nguồn lực cần thiết để thực hiện mục tiêu chất lượng, các quá trình của Hệ thống quản lý chất lượng;

- Đảm bảo truyền đạt cho mọi thành viên trong Công ty về việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, các yêu cầu của pháp luật; Chế định theo phương châm: “Uy tín, chất lượng và hiệu quả”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HỆ THỐNG QUẢN LÝ HIỆU QUẢ AN TOÀN (OHSAS: 18001) 


- Chúng tôi cam kết áp dụng đúng hệ thống quản lý An toàn, Sức khỏe theo yêu cầu tiêu chuẩn OHSAS (18001: 1999);

- Đảm bảo các dự án và phân xưởng sản xuất, nhà máy hoạt động không có bất kỳ trường hợp phải nghỉ việc do bị hoặc ảnh hưởng bởi tai nạn lao động;

- Chúng tôi đảm bảo việc đào tạo và nhận thức cho tất cả nhân viên công ty cũng như khách hàng


TIN TỨC KHÁC:
HỆ THỐNG CHỨNG CHỈ
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
© Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần NHẬT NAM.